Booket time kan ikke avbestilles – denne må flyttes.

Booket time kan ikke avbestilles men må flyttes. Du kan flytte bookingen kun én gang. Du kan kun ha to bookinger aktive av gangen.